5.THE SWOOP
ใครทันยุค 90’s ต้องคุ้นเคยกับผมทรงนี้เป็นอย่างดีถึงจะดูง่ายๆ แต่หาใบหน้าที่เข้ากับผมทรงนี้ค่อนข้างยากในปัจจุบันจึงมีการดัดแปลงเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องขอสีผมที่หลากหลายขึ้นหรือการตัดซอยให้บางลงเพื่อไม่ให้เป็นก้อน คนที่ตัดทรงนี้แล้วรอดขอแนะนำหนุ่มเกรียน ‘Justin Bieber ‘