4.MODERN SIDE PART
กลิ่นอายความคลาสสิกยังคงอยู่แต่เพิ่มเติมความโมเดิร์นเข้าไปด้วยลูกเล่นการกันผมที่แตกต่างไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหรือขนาด แนะนำสำหรับคนที่มั่นใจในหน้าตาและบุคคลิกตัวเอง