2. BUZZED SKIN FADES
เหมาะกับอากาศบ้านเราสุดๆ กับผมทรงนี้เป็นการไถสั้นเกือบติดหนังหัวแต่เพิ่มมิติด้วยการไถแบบไล่ดทนเฟดจากอ่อนไปเข้ม บางคนอาจจะเหลือผมด้านบนไว้นิดหน่อยสำหรับจัดทรง